อนุทิน 147574 - ต้นโมกข์

การวิเคราะห์ภาษา ตอนที่ 5

7. ภาษาเขียนและภาษาพูด (the written form and the spoken form) ภาษาทั้งสองแบบมีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของหน้าที่ (function) เราควรจะมีการพิจารณาภาษาทั้งสองแบบรวมทั้งธรรมเนียมที่ปรากฏด้วย เช่น He said it was his birthday the following day เท่ากับ he says it’s his birthday tomorrow.

8. สังกัป (the concept) สังกัปนี้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมหรือไม่ หรือไม่ชัดเจนและเป็นนามธรรม สังกัปนี้เหมือนกับภาษาที่ 1 หรือไม่ และภาษาที่ใช้ในการนำเสนอเหมือนกันหรือไม่ บางครั้งเราต้องสอนสังกัปก่อนที่จะสอนตัวภาษา

10.ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพ (potential problems) บางครั้งจะมีความสลับซับซ้อนในเรื่องรูปแบบ (form) เช่น I should have had my hair cut บางครั้งอาจเป็นการออกเสียง (pronunciation) ซึ่งขึ้นอยู่กับภาษาที่ 1 หรือบางครั้งอาจสับสนระหว่างรูปฟอร์ม (form) และความหมาย (meaning) ระหว่างโครงสร้างที่เหมือนกัน เช่น didn’t need to กับ needn’t have หรือ be used to กับ get used to บางครั้งอาจเกิดความสับสนระหว่างความเหมือนกันในภาษาที่ 1 ได้ เช่น false friends

แปลและเรียบเรียงจาก

Steve Darn. Analyzing Language. http://www.teachingenglish.org.uk/article/analysing-language?utmsource=facebook&utmmedium=social&utm_campaign=bc-teachingenglish

…………………………

เขียน 28 Aug 2016 @ 18:49 ()


ความเห็น (0)