อนุทิน 147572 - ต้นโมกข์

รูปฟอร์ม

ประโยคบอกเล่า แบ่งเป็น 2 โครงสร้าง ได้แก่

1. ประธานเอกพจน์ + กริยาช่องที่ 1 (มี s หรือ es)

2. ประธานพหูพจน์ + กริยาช่องที่ 1 (ไม่มี s หรือ es)

ประโยคปฏิเสธ แบ่งเป็น 2 โครงสร้าง ได้แก่

1. ประธานเอกพจน์ + doesn't +กริยาช่องที่ 1 (ไม่มี s หรือ es)

2. ประธานพหูพจน์+ don't + กริยาช่องที่ 1 (ไม่มี s หรือ es)

ประโยคคำถาม แบ่งเป็น 2 โครงสร้าง ได้แก่

1. Does+ ประธานเอกพจน์ + กริยาช่องที่ 1 (ไม่มี s หรือ es) ?

2. Do+ ประธานพหูพจน์ + กริยาช่องที่ 1 (ไม่มี s หรือ es) ?

การใช้

1.กับข้อเท็จจริง

2. การกระทำที่เป็นนิสัย

3. สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลง

4. บรรยายตนเอง

การใช้ กริยา to be ในกาลเวลานี้ ซึ่งต้องสอดคล้องกับประธานเสมอ

I am/ He, She, It is/ You, We, They are

เขียน 28 Aug 2016 @ 18:40 ()


ความเห็น (0)