อนุทิน 147561 - ต้นโมกข์

หลายคนอาจสงสััยว่า การใช้ to go นั้นใช้อย่างไร ผมได้รวบรวมการใช้ to go มานำเสนอให้พอสังเขปครับ เช่น

1. เราใช้ to go home ที่แปลว่า จะกลับไปบ้าน ไม่ใช่ to go a home ครับ

2. เราใช้ to go + กิจกรรมที่ลงท้ายด้วย ing ที่เป็นการใช้เวลาว่าง เช่น to go camping =ไปตั้งแคมป์, to go shopping = ไปซื้อของ หรือ to go swimming = ไปว่ายน้ำ เป็นต้น

3. เราใช้ to go to + สถานที่ เช่น to go to Thailand หรือ to go to Japan หรือ to go to class, work, school, bed, prison หรือ jail เป็นต้น

4. เราใช้ to go to a + party (งานเลี้ยง) หรือ concert (คอนเสริท์) เป็นต้น

5. เราใช้ to go to the+ doctor, bank, supermarket, mall, airport

6. เราใช้ to go on+ a vacation (วันหยุด) หรือ to go on a trip (เดินทาง)

7. เราใช้ to go for + a walk (เดินเล่น) a swim (ว่ายน้ำ)

เขียน 26 Aug 2016 @ 18:41 ()


ความเห็น (0)