อนุทิน 147555 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๗๒๐๔ |

"งานวิจัยขึ้นหิ้ง"

ยืนอ่านป้ายไวนิลงานดุษฎีนิพนธ์ของอาจารย์ในคณะฯ
บูธของบัณฑิตวิทยาลัยในงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ
ยืนดูไป ก็คิดไป การศึกษาที่มีการคิดโมเดลหรือองค์ความรู้
ที่เป็นอย่างดูดี แต่เมื่อเรียนจบแล้ว ก็ไม่เห็นการนำเอาองค์ความรู้นี้
ไปใช้เพื่อพัฒนาสังคมหรือชุมชนอะไร กลายเป็นเพียง
"งานวิจัยขึ้นหิ้ง" ที่ขอแค่ได้เรียนจบปริญญาเอกเท่านั้น
ดูแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าอดสูยิ่งนัก ทุกวันอาจารย์เหล่านี้
ยังคงขวนขวายและตะกายความสำเร็จจากตำแหน่งบริหาร
และเงินทองจากการได้โอกาสในสังคมต่าง ๆ อยู่
การปฏิรูปจิตสำนึกเป็นเรื่องยากที่ สกอ. จะเข้าถึง

เขียน 25 Aug 2016 @ 10:12 ()


ความเห็น (2)

vv....ขอรับ...ww

เขียนเมื่อ 

v_V