อนุทิน #147550

  ติดต่อ

การวิเคราะห์ภาษา ตอนที่ 1

ในบทความที่ผ่านมา ฉันได้นำเสนอความสำคัญของการตรวจสอบความเข้าใจ ในการสอนโครงสร้างใหม่ และระบบคำ (lexis) ผ่านการใช้คำถามเชิงสังกัป (concept questions)

การตรวจสอบความเข้าใจ คือการแยกภาษาใหม่ๆที่นำเสนอในบริบท, ต่อมาก็วิเคราะห์, และอธิบายจนเข้าใจ ในบทความนี้ ฉันจะได้นำเสนอเรื่องการวิเคราะห์ และการอธิบาย

แปลและเรียบเรียงจาก

Steve Darn. Analyzing Language. http://www.teachingenglish.org.uk/article/analysing-language?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=bc-teachingenglish

…………………………

  เขียน:  

ความเห็น (0)