อนุทิน 147528 - ต้นโมกข์

การตรวจสอบความเข้าใจ (Checking Understanding) ตอนที่ 6

จะมีอีกวิธีหนึ่งในการสร้างคำถามเชิงสังกัป คือ การเขียนประโยค ที่มีองค์ประกอบของสังกัป ซึ่งคำถามสามารถสร้างได้จากสังกัปนั้น นี่เป็นวิธีการที่มีประโยชน์ เมื่อต้องแยกแยะระหว่างหน้าที่ 2 ประการของโครงสร้างที่เหมือนกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าที่ที่ถูกนำเสนอด้วยฟอร์ม หรือกาลเวลาที่แตกต่างกัน เช่น

1. He’s been eating garlic.

สังกัป He isn’t eating garlic now, and I didn’t see him eating it, but I know he was eating garlic because I can smell it.

2. Harry’s been working here for two years.

สังกัป He started working here two years ago, he’s still working here, and he’ll probably continue working here.

สรุป

คุณค่าของคำถามเชิงสังกัปมิอาจถูกเมินค่าได้อีกต่อไป แต่ครูจำนวนมากอาจลืมในการใช้มัน หรือไม่ก็เห็นว่ายากยิ่งที่จะสร้าง บางครั้งครูหลายคนพอใจอยู่แค่เห็นผู้เรียนเข้าใจในเรื่องพื้นฐานการปฏิบัติในขั้นการปฏิบัติเท่านั้น มีประเด็นที่สำคัญอยู่บางประเด็นสมควรจำ

แปลและเรียบเรียงจาก

.Steve Darn & Ian White. Checking Understanding. https://www.teachingenglish.org.uk/article/checking-understanding

...............................

เขียน 22 Aug 2016 @ 18:40 ()


ความเห็น (0)