อนุทิน 147523 - เสาร์แก้ว สยามรพี

ธรรมดาว่า กินอ้อย หากกินจากโคนต้นไปสู่ปลายอ้อย จักได้ความหวานชื่นในเบื้อต้นและจักได้รับความจืดจางในบั้นปลาย

หากกินอ้อยจากปลายอ้อยลงสู่โคนอ้อย จักได้ความจืดจางในเบื้อต้นและค่อยๆได้รับความหวานฉ่ำในเบื้องปลาย

ในความเป็นจริงชีวิตคนเรามีโอกาสได้เลือกการใช้ชีวิตได้ไม่กี่ทางเลือก

บางคนเลือกไม่ถูก จึงมีคำกล่าวว่า จับต้นชนปลายไม่ถูก สับสน วุ่นวาย

อ้อย คือความหวานชื่น แต่ละคนลิ้มรสความหวานชื่นในรูปแบบที่แตกต่างกันไป

แม้ความหวานชื่น ยังต้องเรียนรู้ที่จะลิ้มรส จะป่วยกล่าวไปใยถึงความขมขื่นและความทุกข์ตรมเล่า

สยามรพี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

เขียน 22 Aug 2016 @ 14:52 ()


ความเห็น (0)