อนุทิน 147521 - ต้นโมกข์

การตรวจสอบความเข้าใจ (Checking Understanding) ตอนที่ 5

การเรียนรู้ที่จะสร้างคำถามเชิงสังกัป

วิธีการหนึ่งในการเริ่มต้นที่จะสร้างคำถามเชิงสังกัปก็คือการแบ่งแยกความหมายของคำ หรือโครงสร้างเป็นส่วนๆ คำศัพท์อาจถูกนำเสนอเป็นแผนภาพได้ นี่คือตัวอย่างของสังกัปที่อยู่ในคำว่า bed-sit (ที่เช่าอาศัย ที่อยู่ภายในบ้าน)

คำถามอาจสร้างได้หลายๆแบบ

1. คำถามใช่หรือไม่ใช่ เช่น Is a bed-sit a room? Are there other room in the house? Can you sleep in it?

2. คำถามที่ต้องใช้คำว่า หรือ (or) เช่น Is it a room or a building? Is it cheap or expensive? Do you buy it or pay money every week or month?

3. คำถามที่เป็นข้อมูล เช่น Who lives in it? How many people live in it?

4. คำถามในเชิงแบ่งแยก เช่น Do you only sleep in it? Can you cook a meal in it? Is it the same as a flat?

5. คำถามการแบ่งประสบการณ์ เช่น Is there a bed-sit in the building?

6. คำถามในเชิงวัฒนธรรม หรือ ประสบการณ์ชีวิต เช่น Have you ever lived in a bed-sit? Are there bed-sits in your city/ country?

7. จงจำไว้ว่าคำตอบประเภท “บางครั้ง, มันขึ้นอยู่กับ, และ ฉันไม่รู้ สามารถจะใช้แทนคำถามแบบใช่หรือไม่ใช่ได้

แปลและเรียบเรียงจาก

.Steve Darn & Ian White. Checking Understanding. https://www.teachingenglish.org.uk/article/checking-understanding

เขียน 21 Aug 2016 @ 08:09 ()


ความเห็น (0)