อนุทิน 147516 - ต้นโมกข์

การตรวจสอบความเข้าใจ (Checking Understanding) ตอนที่ 4

ตัวอย่างของคำถามเชิงสังกัป

ข้างล่างจะแสดงให้เห็นถึงคำถามเชิงสังกัปในการแยกแยะระหว่างหน้าที่หลักของ Present Simple กับ Present Continuous.

ประโยคที่ต้องการจะสอน (target sentence): Look! They’re painting the wall.

คำถามเชิงสังกัป

1. สิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นตอนนี้ ตอบ ใช่

2. คุณสามารถเห็นมัน ตอบ ใช่

3. การทาสีเสร็จแล้วหรือไม่ ตอบ ยัง

4. ช่างสีกำลังทาอยู่ ตอบ ใช่

5. เป็นอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต ตอบ ปัจจุบัน

ประโยคที่ต้องการจะสอน She’s a shop assistant. She works in a shop.

คำถามเชิงสังกัป

1. หล่อนทำงานใช่หรือไม่ ตอบ ใช่

2. หล่อนทำงานในตอนนี้ ตอบ ไม่รู้

3. หล่อนทำงานทุกวัน ตอบ ใช่

4. เป็นอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต ตอบ ปัจจุบัน ไม่ใช่อดีต บางครั้งเป็นอนาคต

คำถามข้างล่างนี้คือการใช้คำถามเชิงสังกัปในการแยกแยะความหมายของโครงสร้างที่ซับซ้อนมากขึ้น

ประโยคที่ต้องการจะสอน If I won the lottery, I’d buy a new car.

คำถามเชิงสังกัป

1. ฉันถูกหวย ตอบ ไม่

2. ฉันกำลังจะถูกหวย ตอบ อาจไม่

3. ฉันกำลังจะซื้อรถใหม่ ตอบ อาจไม่

4. เขาได้ซื้อหวย ตอบ บางที

5. สิ่งนี้เป็นจริง หรือจินตนาการ ตอบ จินตนาการ

แปลและเรียบเรียงจาก

.Steve Darn & Ian White. Checking Understanding. https://www.teachingenglish.org.uk/article/checking-understanding

เขียน 20 Aug 2016 @ 18:34 ()


ความเห็น (0)