อนุทิน 147511 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

รายงานนี้พบว่าอัตราความรุนแรงของโรคเมตาบอลิกส์ในช่วงที่เปลี่ยนสภาวะเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนจะมากกว่าช่วงหลังจากที่หมดไปแล้ว และขึ้นกับเชื้อชาติด้วย โดยในคนผิวขาวจะรุนแรงน้อยกว่าคนผิวดำ ซึ่งจะเป็นประโยขน์ในแง่ของการหาวิธีปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในช่วงที่เหมาะสมต่อไปได้ อ่านได้จาก Progression of metabolic syndrome severity during the menopausal transition. J Am Heart Assoc published August 3, 2016. DOI:10.1161/JAHA.116.003609.

เขียน 20 Aug 2016 @ 16:22 () แก้ไข 01 Sep 2016 @ 18:58, ()


ความเห็น (0)