อนุทิน #147511

  ติดต่อ

รายงานนี้พบว่าอัตราความรุนแรงของโรคเมตาบอลิกส์ในช่วงที่เปลี่ยนสภาวะเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนจะมากกว่าช่วงหลังจากที่หมดไปแล้ว และขึ้นกับเชื้อชาติด้วย โดยในคนผิวขาวจะรุนแรงน้อยกว่าคนผิวดำ ซึ่งจะเป็นประโยขน์ในแง่ของการหาวิธีปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในช่วงที่เหมาะสมต่อไปได้ อ่านได้จาก Progression of metabolic syndrome severity during the menopausal transition. J Am Heart Assoc published August 3, 2016. DOI:10.1161/JAHA.116.003609.

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)