อนุทิน 1475 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

ศีลของพ่อแม่จะคุ้มครองลูกให้เป็นคนดีได้

ศีลของพ่อแม่จะคุ้มครองลูกให้ปลอดภัยและรอดพ้นอันตรายและโรคภัยต่าง ๆ ได้

พ่อและแม่ถ้ารักลูก ต้องรักษาศีลนะ

  เขียน:  

ความเห็น (0)