อนุทิน 1475 - ปภังกร Happinesss

ศีลของพ่อแม่จะคุ้มครองลูกให้เป็นคนดีได้

ศีลของพ่อแม่จะคุ้มครองลูกให้ปลอดภัยและรอดพ้นอันตรายและโรคภัยต่าง ๆ ได้

พ่อและแม่ถ้ารักลูก ต้องรักษาศีลนะ

เขียน 22 Apr 2008 @ 16:57 ()


ความเห็น (0)