อนุทิน #1475

ศีลของพ่อแม่จะคุ้มครองลูกให้เป็นคนดีได้

ศีลของพ่อแม่จะคุ้มครองลูกให้ปลอดภัยและรอดพ้นอันตรายและโรคภัยต่าง ๆ ได้

พ่อและแม่ถ้ารักลูก ต้องรักษาศีลนะ

เขียน:

ความเห็น (0)