อนุทิน 147497 - ต้นโมกข์

การตรวจสอบความเข้าใจ (Checking Understanding) ตอนที่ 3

คำถามเชิงสังกัป (concept question)

คำถามเชิงสังกัปโดยตัวของมันเองแล้วยากที่จะสร้าง เพราะว่าคำถามนี้ต้องเกี่ยวข้องกับการอธิบายหน้าที่และความหมาย โดยที่การใช้ภาษาที่ง่าย แต่ไม่ใช่ภาษาที่ต้องสอน

นอกเหนือจากค่านิยมของชั้นเรียนแล้ว การคิดคำถามที่ดีจะช่วยครูที่ไม่มีประสบการณ์เข้าใจถึงความซับซ้อนของรูปฟอร์ม (form), หน้าที่ และความหมาย รวมถึงการยกระดับภาษาด้วย จะมีคำแนะนำสำหรับคำถามเชิงสังกัปที่ดี

1. จงให้แน่ใจว่าคำถามนั้นง่าย และไม่มีภาษาที่ยากเกินไป คำถามที่ตอบว่าใช่หรือไม่ คำถามที่ให้เลือกระหว่างของ 2 อย่าง หรือคำถามแบบ wh questions โดยมากแล้วจะมีประสิทธิภาพ

2. จงอย่าใช้ไวยากรณ์ใหม่ๆในคำถาม

3. จงอย่าใช้คำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคย

4. ใช้สังกัปที่เป็นพื้นฐาน เช่น เวลา และ กาลเวลา ในคำถาม

5. พยายามใช้คำถามนี้บ่อยๆ ให้ครอบคลุมกับแง่มุมของภาษาและครอบคลุมจำนวนนักเรียนให้ได้มากที่สุด

แปลและเรียบเรียงจาก

.Steve Darn & Ian White. Checking Understanding. https://www.teachingenglish.org.uk/article/checking-understanding

เขียน 19 Aug 2016 @ 18:54 ()


ความเห็น (0)