อนุทิน #147491

นำนักเรียนเข้าอบรมเชิงวิชาการ..อย.น้อยพัฒนาแกนนำ ช่วยนักเรียนในโรงเรียนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแฝก.. 5 โรงเรียน

เขียน:

ความเห็น (0)