อนุทิน 147485 - เสาร์แก้ว สยามรพี

ฟากฝั่งพระนฤพาน มิได้อยู่ไกลจนเกินเหตุ แต่ก็มิได้อยู่ไกล้จนเอื้อมดึงได้ง่ายดาย

เพียงผู้มีความมุ่งมั่นค่อยๆพายเรือคือ กายและจิต อันสหรคตด้วยศีล สมาธิ และปัญญาที่สมบูรณ์

เรือน้อยๆจะพาผู้พายไปถึงฝั่งพระนฤพานได้อย่างแม่นมั่น

เรือน้อยที่คอยจ้ำพาย มิต้องเลิศเลอ..ไม่จำต้องปรุงแต่งแบบรถหรูยี่ห้อโด่งดัง

รถหรูอาจเป็นพาหะนะที่ไปได้เร็วแต่อาจไปไม่ถึงฟั่งพระนฤพาน ด้วยว่า มันโก้หรูและเต็มไปความลำพองในใจตน

คนผู้ที่เข้าถึงฝั่งพระนฤพาน มิควรพะรุงพะรังไปด้วยทิษฐิมานะ มิควรสะสมทรัพย์ศฤิงคารเฉกเช่นคนผู้หนาด้วยกิเลส

สาธุการ หากคนผู้ใดเพียรพยายามพายเรือไปถึงฝั่งพระนฤพานด้วยเรือลำน้อยๆ

มิเด่นดัง มิโก้หรู นั่นเพราะทางแห่งพระนฤพาน มีไว้ให้คนผู้ละวางอัตตาตัวตนแท้เทียว

สยามรพี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

เขียน 19 Aug 2016 @ 09:13 ()


ความเห็น (0)