อนุทิน 147483 - เสาร์แก้ว สยามรพี

ชื่อว่า แผ่นดิน สามารถรองรับสรรพสิ่งได้ทุกกรณี

แผ่นดิน ไม่เคยรังเกียจสิ่งสกปรกโสโครก ที่ราดรด แปดเปื้อนแผ่นดิน

แผ่นดิน ไม่เคยชื่นชมหรือหลงระเริงกับของหอม ดอกไม้สวยที่สถิตย์บนแผ่นดิน

แผ่นดิน ไม่เคยโกรธหรือผูกอาฆาตคนผู้ขุด ถาง ฟันแผ่นดินด้วยศาตราวุธหรือสิ่งอื่นใด

แผ่นดิน ไม่เคยเชิดชูยกย่องคนผู้ที่บำรุงรักษาฟื้นฟูแผ่นดิน

แผ่นดิน ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่น่าชอบใจ

จิตของผู้ที่ฝึกฝน และอบรมด้วยปัญญาอันแจ่มแจ้ง

ย่อมมั่นคง ไม่หวั่นไหวด้วยแรงของคำชื่นชมหรือพายุร้ายแห่งการนินทา

สาธุชน พึงเป็นผู้มีจิตมั่นคงดุจดั่งแผ่นดินนั่นเทอญ

สยามรพี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

เขียน 19 Aug 2016 @ 09:10 ()


ความเห็น (0)