อนุทิน 147456 - โอ๋-อโณ

  ติดต่อ

รายงานนี้แสดงให้เห็นว่า หลายประเทศในยุโรปมีอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งมากกว่าโรคหลอดเลือดหัวใจ นอกจากนั้นยังมีสถิติเกี่ยวกับอัตราเสียชีวิตในแบบต่างๆให้ดูอีกหลากหลายมาก น่าสนใจดีค่ะ อ่านได้จาก Cardiovascular disease in Europe: epidemiological update 2016. Eur Heart J. First published online: 14 August 2016. DOI: http://dx.doi.org/10.1093/eurheartj/ehw334.

  เขียน:  

ความเห็น (0)