อนุทิน 147434 - คนถางทาง

  ติดต่อ

ผู้นำที่ดีย่อมได้รับเสียงสรรเสริญมาก

ผู้น้ำที่เลวย่อมได้รับเสียงด่ามาก

ผู้นำที่ประเสิรฐจะไม่ได้รับทั้งสองเสียง

(โมมาจาก เต๋าเต๊กเก็ง)

  เขียน:  

ความเห็น (1)

คำกล่าวนี้ลึกซึ้งมาก คนฉลาดมาก รู้มากเท่านั้นจะตีความออกอย่างถ่องแท้