อนุทิน 147434 - คนถางทาง

ผู้นำที่ดีย่อมได้รับเสียงสรรเสริญมาก

ผู้น้ำที่เลวย่อมได้รับเสียงด่ามาก

ผู้นำที่ประเสิรฐจะไม่ได้รับทั้งสองเสียง

(โมมาจาก เต๋าเต๊กเก็ง)

เขียน 17 Aug 2016 @ 11:37 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

คำกล่าวนี้ลึกซึ้งมาก คนฉลาดมาก รู้มากเท่านั้นจะตีความออกอย่างถ่องแท้