อนุทิน 147429 - คนถางทาง

ความไม่พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ สร้างทุกข์ให้ตน สร้างทุกข์ให้โลก เลิกเหอะ

เขียน 17 Aug 2016 @ 11:15 ()


ความเห็น (0)