อนุทิน 147416 - ต้นโมกข์

การตรวจสอบความเข้าใจ (Checking Understanding) ตอนที่ 2

วิธีการต่างๆในการตรวจสอบสังกัป

โดยปกติแล้ว การตรวจสอบสังกัปจะทำได้โดยการใช้คำถาม ที่ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้ครูมั่นใจได้ว่านักเรียนมีความรู้เรื่องภาษาที่สอน, ยกระดับปัญหาต่างๆ และบ่งชี้ได้ว่านักเรียนเข้าใจอย่างเต็มเปี่ยม

คำถามที่ว่า “นักเรียนมีเข้าใจหรือไม่?” หรือคำถามในลักษณะที่ว่า “รู้แล้วหรือไม่?” ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ และมีโอกาสจะได้รับคำตอบแบบลวงๆจากนักเรียนทั้งหลายด้วย คำถามเชิงสังกัป (concept question) เป็นวิธีการหนึ่งในการตรวจสอบสังกัป และบ่อยครั้งมักจะใช้คู่กับวิธีการแบบอื่นๆ เช่น ใช้ภาพ, หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของภาษาที่เรียน ข้างล่างก็คือแนวทาง

1. ภาพวาดที่แบ่งแยกจากของที่เหมือนกัน เช่น ภาพถ้วย กับ เหยือก ภาพทางแคบๆ, ถนน, หรือทางด่วน

2. การแบ่งแยกในการตรวจสอบหน้าที่ (function) หรือ ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ (register) เช่น ฉันควรพูดว่า hey กับเจ้านายหรือไม่?

3. การตรวจสอบเชิงลบ เช่น ฉันพูดคำว่า I were หรือไม่?

4. การแปล (หากจำเป็น)

5. การขยายเพื่อให้ครอบคลุมถึงความเข้าใจ (extension to consolidate understanding) การบ้านเป็นวิธีที่ไร้ประโยชน์ รวมทั้งการให้แบบฝึกหัดที่เป็นการปฏิบัติเชิงควบคุม (guided practice exercises)

แปลและเรียบเรียงจาก

.Steve Darn & Ian White. Checking Understanding. https://www.teachingenglish.org.uk/article/checking-understanding

เขียน 16 Aug 2016 @ 18:42 () แก้ไข 16 Aug 2016 @ 18:49, ()


ความเห็น (0)