อนุทิน 1474 - ปภังกร Happinesss

หน้าที่ของบุคลากรสายบริหารธุรกิจ คือ ยั่วกิเลสคนให้ใช้เงินและใช้ตนมาซื้อสินค้า

กรรมนี้หนักนะ อย่าทำเป็นเล่นไป...

เขียน 22 Apr 2008 @ 16:35 ()


ความเห็น (0)