อนุทิน #1474

หน้าที่ของบุคลากรสายบริหารธุรกิจ คือ ยั่วกิเลสคนให้ใช้เงินและใช้ตนมาซื้อสินค้า

กรรมนี้หนักนะ อย่าทำเป็นเล่นไป...

เขียน:

ความเห็น (0)