อนุทิน 1474 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

หน้าที่ของบุคลากรสายบริหารธุรกิจ คือ ยั่วกิเลสคนให้ใช้เงินและใช้ตนมาซื้อสินค้า

กรรมนี้หนักนะ อย่าทำเป็นเล่นไป...

  เขียน:  

ความเห็น (0)