อนุทิน 147388 - ไชยยศ ธารีรัตน์

ภาพกิจกรรม การเข้าร่วมฟัง วิทยากร วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เกี่ยวกับเรื่อง ครูยุคใหม่ในบทบาทโค้ช:สร้างพลังการเรียนรู้ด้วยการโค้ช(Teacher as Coach)

ถ่ายก่อนเข้าร่วมอบรมนะครับ

เข้าฟังเสร็จ ก็ขอถ่ายรูปเลยยย #ย้ำว่าได้พูดด้วย อายมากๆ มีแต่นักวิชาการ

หลังจากนั้น ก็มาถ่ายรูปพระบรมฉายาลักษณ์

เขียน 14 Aug 2016 @ 19:14 ()


ความเห็น (0)