อนุทิน 147383 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๗๑๙๑ |

"สุขทุกข์กันทั่วหน้า หากยังเวียนว่ายกันอยู่"

เราอย่าเห็น ว่าคนอื่น มีความสุข
คงไม่ทุกข์ เหมือนเรา ช่างเศร้าหนา
เราทุกคน ย่อมมีทุกข์ ต่างๆ นา
เพียงแต่ว่า เขาไม่บอก ทุกข์เหมือนกัน

อย่าประเมิน ตัวเรา ต่ำเกินไป
ไม่มีใคร เหนือกว่ากัน เท่าไรหนา
หากยังต้อง เวียนว่าย ทุกภพนา
ไม่นานช้า สุขหรือทุกข์ ก็ลงโลง

อยากมีสุข ก่อนตาย นั่นแหละทุกข์
เฝ้าหาสุข แสวงหา บ้างก็สาย
กว่าจะสุข ทุกข์เข้ามา บ้างต้องตาย
อย่าได้หมาย ว่าสุขนั้น จักอยู่นาน

รู้อย่างนี้ เห็นอย่างนี้ เร่งความเพียร
ศึกษาเรียน ปฏิบัติ ทางเหมาะสม
มากอาจารย์ หลายหลาก เปิดอบรม
ควรสั่งสม ในกุศล ผลงอกงาม.

- ต.เตชปญฺโญ -

เขียน 14 Aug 2016 @ 12:53 ()


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ไม่มีสติ ไม่มีปัญญา ไม่มีความเพียร ไม่ประสบความสำเร็จ แบบนี้เลยค่ะ

เขียนเมื่อ 

สาธุ สาธุ สาธุ ครับ อาจารย์ศิลา ;)...

สาธุ....ผมชัดแจ้งแล้ว..55