อนุทิน 147364 - คนถางทาง

  ติดต่อ

พพจ.นิยมใช้ Negative Logics

เช่นว่า ชีวิตเกิดมาเป็นทุกข์ (ไม่สุขดังที่คิดนะ)

สุขยิ่งกว่าความสงบ ไม่มี

ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสิรฐ

....ท่านใดคิดอะไรได้อีกไหม

  เขียน:  

ความเห็น (0)