อนุทิน 147323 - ต้นโมกข์

ความแตกต่างระหว่าง Future Perfect กับ Future Continuous

เราใช้ Future Perfect กับเหตุการณ์ในอนาคต 2 เหตุการณ์ ที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว เช่น

I will have already eaten by the time you arrive.

ฉันจะทานข้าวเสร็จเมื่อเธอมาถึง (สองเหตุการณ์นี้กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต แต่การกินข้าว และการมาถึงเสร็จพร้อมๆกัน)

เราใช้ Future Continuous กับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แต่ยังทำไม่เสร็จ เช่น

I will be eating dinner when you arrive.

ฉันกำลังกินข้าวอยู่ เมื่อเธอมาถึง (เหตุการณ์แรกกำลังกระทำอยู่ในอนาคต)

เขียน 09 Aug 2016 @ 18:48 () แก้ไข 09 Aug 2016 @ 19:38, ()


ความเห็น (0)