อนุทิน 147310 - ต้นโมกข์

Past Perfect Tense

มีโครงสร้างว่า ประธาน + had+ กริยาช่องที่ 3

ใช้ในอดีตก่อนเหตุการณ์ในอดีตอีกเหตุการณ์จะเกิดขึ้น

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนใช้ Past Perfect และเหตุการณ์ในอดีตต้องใช้ Past Simple เช่น

เมื่อพวกเขามาถึง When they had come, ขโมยก็ได้จากไปเสียแล้ว a thief escaped.
เขียน 08 Aug 2016 @ 18:41 ()


ความเห็น (0)