อนุทิน 147310 - อาจารย์ต้น

  ติดต่อ

Past Perfect Tense

มีโครงสร้างว่า ประธาน + had+ กริยาช่องที่ 3

ใช้ในอดีตก่อนเหตุการณ์ในอดีตอีกเหตุการณ์จะเกิดขึ้น

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนใช้ Past Perfect และเหตุการณ์ในอดีตต้องใช้ Past Simple เช่น

เมื่อพวกเขามาถึง When they had come, ขโมยก็ได้จากไปเสียแล้ว a thief escaped.
  เขียน:  

ความเห็น (0)