อนุทิน 147299 - อาจารย์ต้น

การประเมินการเรียนรู้ของตนเอง ตอนที่ 7

Preston กล่าวอีกว่า “ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นแบบแยกส่วนหรอก” “เมื่อคุณกำลังเรียนรู้บางอย่างที่ใหม่ คุณจะต้องเอาประสบการณ์ หรือความรู้เดิมทั้งหมดมาตีความข้อมูลใหม่ หลังจากทำเสร็จ คุณจะได้นำข้อมูลอันใหม่มาเป็นความรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว”

ดังนั้นจากที่คุณอ่านมา ภาพสะท้อน หรือการสะท้อน (reflection) ไม่ใช่ยุทธวิธีการสอนอันใหม่ที่จะฆ่านักเรียนของคุณให้ตายลงไป ภาพสะท้อนพัฒนาการปฏิบัติ และนั่นคือเหตุผลว่าทำไมการสะท้อนจึงเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในกระบวนการเรียนรู้ ภาพสะท้อนช่วยเราในการจัดลำดับ, สร้างความหมาย, และสามารถทรงจำได้ดียิ่งขึ้น ข้างล่างคือวิธีการประเมินตนเอง 5 โดยผ่านการสะท้อน นอกจากนี้ยังสามารถช่วยเหลือการเรียนรู้ได้

แปลและเรียบเรียงจาก

Saga Brigge. How to Assess Your Own Learning.

http://www.opencolleges.edu.au/informed/features/how-to-assess-your-own-learning/

เขียน 07 Aug 2016 @ 18:51 ()


ความเห็น (0)