อนุทิน 147296 - ถาวร

  ติดต่อ

กับชีวิตช่วงนี้

กับเวลาที่พอมี

ยังคงได้เก็บภาพผีเสื้อไว้ชื่นชม

เห็นชีวิตที่อืสระ เสรี

เห็นความงาม ความนิ่ง

สรรพสิ่งดำเนินไป... ตามใจให้ทัน

  เขียน:  

ความเห็น (1)

ภาพสวนะครับครู