อนุทิน #147294

  ติดต่อ

สามเณรอรรถพล บุญยิ่ง คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ เอกสังคมศึกษา

ถ่ายรูปกับ นายประทีป ม่ายิ้ม วิทยากรการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงและหลักเศรษกิฐพอเพียง

  เขียน:  

ความเห็น (0)