อนุทิน 147293 - สุวันชัย จันทร์เพ็ง

วิชา เศรษฐกิจพอเพีบงการกับการศึกษา

เสนอ พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล

จัดทำโดย

พระสุวันชัย สิริวิชโย คณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ ๔ เอกสังคมศึกษา ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา๒๕๕๙ เลขที่ ๒๐

เรื่อง การศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษา

ในเรื่องที่ข้าพไปศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษานี้ ข้าพเจ้าเลือกไปในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันอบรมเรื่องราวเกี่ยวกับ กุ้งก้ามเเดง ทั้งนี้ข้าพเจ้าจึงเลือกเรื่องราวของกุ้งก้ามเเดง เพราะข้าพเจ้ามีความสนใจที่จะศึกษาในเศรษฐกิจหรือเรียกได้ว่า อาชีพนี้ก็ได้ เพราะเป็นอาชีพใหม่ที่มาเเรง สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างดีเเละเป็นที่นิยมกันมากในปัจจุบัน เเต่คนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งก้ามเเดงมากเท่าไร จึงทำให้เกษตรกรบางส่วนไม่ประสบผลความสำเร็จในการเลี้ยงเเละการทำเป็นอาชีพ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงมีความสนใจในการเลี้ยงกุ้งก้ามเเดงนี้ เพื่อเป็นอาชีพในการสร้างรายได้ เเละเพื่อเป็นการศึกษาในการนำเสนออาจารย์เป็นลำดับไป


เขียน 07 Aug 2016 @ 09:32 () แก้ไข 07 Aug 2016 @ 09:40, ()


ความเห็น (0)