อนุทิน 147287 - ต้นโมกข์

การประเมินการเรียนรู้ของตนเอง ตอนที่ 6

Margaret Schlichtling และ Alison Preston กำหนดให้มีภาระงานการเรียนรู้ 2 ชิ้น ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมต้องจำรูปที่เป็นคู่และสามารถเชื่อมโยงซึ่งกันและกันได้ ระหว่างภาระงาน ผู้เข้าร่วมจะพักผ่อน และคิดเกี่ยวกับทางเลือกของพวกเขา แต่การสแกนสมองพบว่าผู้คนต่างๆที่ได้ใช้เวลาในการคิดหรือสะท้อนภาพถึงสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้จะทำภาระงานได้ดีกว่า

Preston กล่าวว่า “พวกเราได้แสดงให้เห็นถึงวิธีการที่สมองจัดการกับข้อมูล ในช่วงการพักผ่อนสามารถทำให้การเรียนรู้ในอนาคตพัฒนามากขึ้น” “พวกเราคิดว่าการทบทวนความทรงจำระหว่างการพักทำให้ความทรงจำดีขึ้น ไม่เพียงแต่เนื้อหาที่เป็นแบบฉบับเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อความทรงจำด้วย”

แปลและเรียบเรียงจาก

Saga Brigge. How to Assess Your Own Learning.

http://www.opencolleges.edu.au/informed/features/how-to-assess-your-own-learning/

เขียน 06 Aug 2016 @ 18:57 ()


ความเห็น (0)