อนุทิน 147284 - อาจารย์ต้น

  ติดต่อ

ความแตกต่างประการหนึ่งของ Past Simple กับ Present Perfect ก็คือ

Past Simple ใช้กับสิ่งที่เป็นอดีตและจบไปแล้ว แต่

Present Perfect ใช้กับสิ่งที่เกิดขึึ้นในอดีต และส่งผลมาถึงปัจจุบัน

  เขียน:  

ความเห็น (0)