อนุทิน 147283 - โอ๋-อโณ

  ติดต่อ

การทำอะไรที่ไม่เป็นธรรมชาติดูจะทำให้ร่างกายไม่ปลอดภัยนะคะ การศึกษานี้พบว่าการสวนล้างช่องคลอดมีความสัมพันธ์กับโอกาสเกิดมะเร็งรังไข่ ก็ยิ่งสนับสนุนผลการศึกษาอื่นๆที่พบว่าการทำแบบนี้เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อจากยีสต์ ช่องคลอดอักเสบ ท้องนอกมดลูก เรียกว่าการไปทำความสะอาดเกินกว่าธรรมชาติมีแต่ผลเสียนะคะ อ่านได้จาก Douching, Talc Use, and Risk of Ovarian Cancer. Epidemiology. 2016 Jun 20. DOI: 10.1097/EDE.0000000000000528.

  เขียน:  

ความเห็น (0)