อนุทิน 147282 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การศึกษานี้พบว่าผู้สูงวัยที่อยู่ในที่มีแสงสว่างมากในตอนเย็นและที่ไม่ค่อยมีแสงสว่างในตอนเช้ามีแนวโน้มจะน้ำหนักขึ้น และการอยู่ในที่มีแสงสว่างในรูปแบบตรงข้ามกับแบบนี้จะมีแนวโน้มที่จะน้ำหนักลด นั่นคือลักษณะของการเจอแสงมีผลต่อการเพิ่มลดน้ำหนักด้วยโดยไม่ขึ้นกับปัจจัยอื่นๆ อ่านได้จาก Ambient Light Exposure and Changes in Obesity Parameters: A Longitudinal Study of the HEIJO-KYO Cohort. J Clin Endocrinol Metab 2016. DOI: http://dx.doi.org/10.1210/jc.2015-4123

เขียน 06 Aug 2016 @ 17:12 () แก้ไข 07 Aug 2016 @ 10:00, ()


ความเห็น (0)