อนุทิน 147267 - ต้นโมกข์

การทักทายว่าผอมลง หรืออ้วนขึ้น สามารถสอบถามได้หลายวิธีครับ เช่น

1. Have you gained weight? อ้วนขึ้นหรือเปล่า

2. Have you lost weight? ผอมลงหรือเปล่า

สำหรับการตอบ ก็ตอบได้หลายวิธีครับ เช่น

3. I've gained weight. น้ำหนักฉันเพิ่ม

4. I've lost weight. น้ำหนักฉันลง

5. I'm on a diet. ฉันควบคุมน้ำหนักอยู่ เป็นต้น

เขียน 05 Aug 2016 @ 18:46 ()


ความเห็น (0)