อนุทิน #147265

  ติดต่อ

ธรรมดาว่าการพูดย่อมมีเสียงและสำเนียง

ปราชญ์ท่านว่า.....

............................พูดดี อบอุ่นสามเหมันต์

.............................พูดร้าย หนาวเยือกเย็นหกคิมหันต์

พึงกล่าวแต่สัมมาวาจา....ทุกท่านเทอญ  เขียน:  

ความเห็น (0)