อนุทิน 147261 - คนถางทาง

  ติดต่อ

ในความสุขมีความทุกข์แฝงซ่อนอยู่

ในความทุกขมีความสุขแฝงซ่อนอยู่

จงมองให้เห็น จงเฟ้นให้ปลิ้น โศรกสิ้นจักสูญหาย

  เขียน:  

ความเห็น (0)