อนุทิน 147261 - คนถางทาง

ในความสุขมีความทุกข์แฝงซ่อนอยู่

ในความทุกขมีความสุขแฝงซ่อนอยู่

จงมองให้เห็น จงเฟ้นให้ปลิ้น โศรกสิ้นจักสูญหาย

เขียน 05 Aug 2016 @ 07:44 ()


ความเห็น (0)