อนุทิน #147261

ในความสุขมีความทุกข์แฝงซ่อนอยู่

ในความทุกขมีความสุขแฝงซ่อนอยู่

จงมองให้เห็น จงเฟ้นให้ปลิ้น โศรกสิ้นจักสูญหาย

เขียน:

ความเห็น (0)