อนุทิน 147254 - ต้นโมกข์

การใช้ I'm sorry = ฉันเสียใจ หรือ ฉันขอโทษ ในลักษณะต่างๆ

1. I'm sorry for + คำนาม หรือ กริยาเติม ing เช่น

I'm sorry for the inconvenience. ฉันเสียใจสำหรับความไม่สบาย หรือ

I'm sorry for missing the party. ฉันขอโทษที่พลาดงานเลี้ยง

2. I'm sorry to + กริยาช่องที่ 1 เช่น

I'm sorry to hear that. ฉันเสียใจที่ได้ยินอย่างนั้น

3. I'm sorry + ประธาน+ กริยา+ กรรม เช่น

I'm sorry I missed the party. ฉันขอโทษที่ไม่ได้ไปงานเลี้ยง

เขียน 04 Aug 2016 @ 18:40 ()


ความเห็น (0)