อนุทิน 147253 - เสาร์แก้ว สยามรพี


ปณิธานชีวิต

สวมครุยว่าความในศาล อาจหาญทรนงหยิ่งศักดิ์ศรี

มีเกียรติมียศปรากฏดี ภูมิใจข้าฯนี้ทนายความ

ปณิธานสูงสุดหวังอิสรา เพื่อผองประชาผู้ทุกข์เข็ญ

ที่เหนื่อยยากลำบากแสนลำเค็ญ ด้วยว่าเป็นคดีความตามกระบิล

จึงชี้ช่องส่องสว่างทางกฎหมาย ให้คลายโทษทัณฑ์อันหนักหนา

ผ่อนหนักเป็นเบาเนาว์อุรา นำพาให้พ้นความทุกข์ตรม

สยามรพี

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เวลา ๐๑.๓๐ นาฬิกา

เขียน 04 Aug 2016 @ 15:08 ()


ความเห็น (0)