อนุทิน 147248 - ต้นโมกข์

การประเมินการเรียนรู้ของตนเอง ตอนที่ 3

ทำไมการประเมินตนเองจึงดีกับสมอง

ลองจินตนาการแบบนี้สักครู่หนึ่ง เมื่อเราเข้าไปในระบบการศึกษาแบบราชการ ทุกๆคนจะต้องสร้างสมุดบันทึกผลการเรียนรู้ของตนเอง (a personal learning portfolio) ซึ่งต้องทำไปตลอดมหาวิทยาลัย ในสมุดบันทึกผลการเรียนรู้จะมีตัวอย่างของภาระงานที่ทำต้อง, การประเมินเกรด, และบันทึกต่างๆ (notes) นอกจากนี้ยังมีบันทึก ที่คุณต้องอธิบายความคิด และภาพสะท้อน (reflection) ในสิ่งที่ทำ หรือเรียนรู้ไปแล้ว และสิ่งที่ยังไม่ได้ทำ หรือเรียนรู้ ลองจินตนาการดูว่าคุณกลับไป และอ่านบันทึกเหล่านี้ ไม่ว่า 1 ปี หรือ 10 ปีก็ตาม เพื่อการสะท้อนบันทึกการเรียนรู้ของคุณที่เป็นองค์รวม (whole) การทำแบบนี้จะส่งผลอย่างไรต่อวิธีการในเข้าถึงการเรียนรู้ที่เป็นสากล (in general)?

มีนักวิจัยต่างๆ เช่น Harvard Business School พบว่า ภาพสะท้อนหลังจากที่ได้เรียนบทเรียนนั้นตรงๆ จะเพิ่มความสามารถในการกระทำของปัจเจกบุคคล (individuals’ performance)ในครั้งต่อไป หากเขากลับมาที่บทเรียนนั้นอีก

แปลและเรียบเรียงจาก

Saga Brigge. How to Assess Your Own Learning.

http://www.opencolleges.edu.au/informed/features/how-to-assess-your-own-learning/

เขียน 03 Aug 2016 @ 18:41 ()


ความเห็น (0)