อนุทิน 147239 - prayat duangmala

ชีวิตเพียงวันเดียวของผู้มีศีล มีสมาธิ ยังประเสริฐกว่าชีวิตร้อยปีของผู้ทุศีล ไร้สมาธิ

(มกฒ ๒๕/๑๘)

เขียน 03 Aug 2016 @ 13:30 ()


ความเห็น (0)