อนุทิน 14722 - บุณยกร

บุณยกร

วันนี้กลับมาถึงวัดหลังจากไปปฏิบัติภาระกิจตามที่ต่างๆหลายวัน

ไปช่วยเพื่อนพระที่จัดงานปฏิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์(พุทธ)ที่วัดบ้านเกิดมีโยมสนใจมาบวชรักษาศีลกันเยอะเกือบร้อยชีวิตในงานมีการสวดมนต์ เจริญภาวนา ฟังธรรม อาตมาเทศน์สองวันวันละสองชั่วโมงเรื่อง "ศีลสมาธิปัญญาอย่างพุทธ" กัมมุนา วัตตตีโลโก"สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม"ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว... เอวัง

เขียน 08 Jul 2008 @ 21:51 () แก้ไข 12 Aug 2008 @ 08:31, ()


ความเห็น (0)