อนุทิน 147218 - เสาร์แก้ว สยามรพี

แตงโมลูกเดียว.....กินอิ่มคนเดียวไม่เกี่ยวข้องใคร

เพราะมีน้ำใจ.แตงโมลูกเดียวแบ่งได้เป็นหลายชิ้น

กินอิ่มได้หลายคน....

ความสุขอยู่ที่การแบ่งปัน...หาใช่เกิดจากการยื้อแย่งหรือละโมบโลภหลง

น่าอัศจรรย์ใจยิ่งนัก.....ชื่อว่า ความสุข ยิ่งให้ยิ่งเพิ่มพูน

สยามรพี ๒ กรกฏาคม ๒๕๕๙
เขียน 02 Aug 2016 @ 16:36 () แก้ไข 03 Aug 2016 @ 10:16, ()


ความเห็น (0)