อนุทิน #14716

  ติดต่อ

ขอบคุณ คุณ Conductor  @14706  พอมอง สมการออก และพอรู้คำตอบของสมการ (แห่งความรัก)

ไตรลักษณ์ (อนัตตา/ศูนย์) x อคติ|ความไม่บริสุทธิ์ใจ+1|

สมการนี้ง่ายในเชิงทฤษฎี แต่ยากในเชิงปฏิบัติ ถ้าเราใช้ความว่าง (อนัตตา/ศูนย์) คือว่างจากตัณหาและอุปาทาน  มองเห็นความไม่ใช่ตัว ไม่ใช่ตน ต่อให้นำอะไรมาคูณ มันก็น่าจะได้ คำตอบเดียวคือ ความว่าง 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)