อนุทิน 147135 - ต้นโมกข์

ไวยากรณ์ กับ ระบบคำ หรือ ไวยากรณ์ผ่านระบบคำ? (Grammar vs lexis or grammar through lexis?) ตอนที่ 12

การเรียนรู้ภาษานั้นเป็นกระบวนการที่เป็นวงกลม (cyclical process) และการที่จะให้เชี่ยวชาญนั้นเป็นเรื่องที่ใช้เวลา ถ้าเรากลับไปที่ตัวอย่างที่ใช้ would อีกครั้ง กริยาช่วย would มีวิธีการใช้ที่หลากหลายมากๆ นอกเหนือจากการแสดงความต้องการแล้ว ยังหมายถึงอดีตในอนาคต (Future in the Past), การสมมติ หรือการจินตนาการ และนิสัยในอดีต นี่กล่าวย่อๆ

ดังนั้นนักเรียนในระดับต้นของเรา (elementary level student) ที่ต้องใช้ would like (ต้องการ) ก็แสดงว่าพวกเขายังไม่เรียนรู้เรื่อง would ดีพอ แต่อย่างน้อย พวกเขาก็รู้แล้วว่าแสดงความต้องการได้อย่างหนึ่งหละ โดยนัยยะเดียวกัน โครงสร้างไวยากรณ์ที่ยุ่งยากก็สามารถที่จะพูดถึงสถานการณ์บางอย่าง หรือหน้าที่บางอย่าง นี่คือตัวอย่าง

Present perfect

แทนที่จะสอนในระดับกลาง แต่เราควรสอนในระดับต้น โดยการถามถึงการเดินทาง (travel) เช่น Have you been to London, Turkey, South America? คุณเคยไปที่ลอนดอน...........หรือไม่?

ต่อมาอาจเสนอเรื่องหัวข้อหนังก็ได้ เช่น Have you seen Matrix 2? เคยดู Matrix 2 หรือยัง?

Past Perfect

บางครั้งเราอาจเสนอให้อยู่ในรูปของคำร่วม เช่น worse that I’d expected ต่อมาก็ขยายออกเป็น than I’d imagined, than I’d thought, than I’d anticipated

แน่นอนว่าตัวอย่างเหล่านี้ก็ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของ Present หรือ Past Perfect ดีนัก แต่ก็ช่วยให้เข้าใจของสังกัป (concept) ที่จะเรียนในขั้นต่อไป ดังนั้นก่อนที่นักเรียนจะได้วิเคราะห์โครงสร้างเหล่านี้ นักเรียนต้องรวบรวมตัวอย่างที่เพียงพอที่ใช้ในความเป็นจริง (in use) กล่าวในอีกแง่มุมหนึ่งก็คือ ก่อนการอธิบายโครงสร้างอย่างเป็นทางการซึ่งดูซ้ำซาก นักเรียนก็ได้นำโครงสร้างเหล่านี้มาไว้ในตัว (internalize) โดยอาศัยระบบคำเสียแล้ว

แปลและเรียบเรียงจาก

Leo Selivan. Grammar vs lexis or grammar through lexis?

เขียน 30 Jul 2016 @ 12:42 ()


ความเห็น (0)