อนุทิน 147133 - ต้นโมกข์

กริยาช่วย (modal auxiliaries)

1. must = จะต้อง (ไม่ทำไม่ได้ ส่วนหนึ่งเป็นการตัดสินใจเอง) เช่น

You must really stop smoking.

เธอจะต้องหยุดสูบบุหรี่ (เพราะส่วนหนึ่งมีผลกับสุขภาพของฉัน)

2. mustn't = จะต้องไม่ (เป็นการห้ามทำบางสิ่งอย่างเด็ดขาด) เช่น

We mustn't smoke in the office.

พวกเราจะต้องไม่สูบบุหรี่ในที่ทำงาน

3. should = ควรจะ (เป็นการให้คำแนะนำ) เช่น

You should eat less bread, I think.

เธอควรจะทานขนมปังให้น้อยลงหน่อยนะ (ให้คำแนะนำ ซึ่งจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้)เขียน 30 Jul 2016 @ 12:35 ()


ความเห็น (0)