อนุทิน 147100 - ต้นโมกข์

กริยาช่วย (Modal auxiliaries)

1. must = จะต้อง เช่น

They must be at home. พวกเขาจะต้องอยู่บ้าน (แน่นอน)

I can see a light in the window. ฉันเห็นแสงไฟจากหน้าต่าง

2. might = เป็นไปได้ เช่น

We might go out tonight even though we're very tired.

เป็นไปได้ว่าพวกเราจะออกข้างนอกคืนนี้ ถึงแม้ว่าเราจะเหนื่อยเพียงใดก็ตาม

3. may = อาจ เช่น

They may be at home, or they may have gone out, I don't know.

พวกเขาอาจอยู่ที่บ้าน หรืออาจออกไปข้างนอกก็ได้ ฉันไม่รู้เหมือนกัน

4. can't = ไม่สามารถ เช่น

They can't be at home, all the shutters are closed.

พวกเขาไม่สามารถจะอยู่ที่บ้านได้ หน้าต่างทุกบานปิดหมด

เขียน 28 Jul 2016 @ 18:47 ()


ความเห็น (0)