อนุทิน 147089 - ต้นโมกข์

ไวยากรณ์ กับ ระบบคำ หรือ ไวยากรณ์ผ่านระบบคำ? (Grammar vs lexis or grammar through lexis?) ตอนที่ 9

ตัวอย่างเช่น กริยาช่วย might (อาจจะ) ซึ่งมีวิธีการใช้จำนวนมาก อาจเป็นการนิรนัย (deduction), ขออนุญาต (permission), รวมทั้งเป็นอดีตของ may อีกด้วย คำเหล่านี้ทั้งหมดต้องปรากฏกริยา take ขึ้นก่อน และจำเป็นต้องใช้เวลามาก ดังนั้นมันดีกว่าไหม ที่เสนอเป็นคำปรากฏร่วมไปเลย (chunk) เช่น It might take a while โดยที่ไม่ต้องวิเคราะห์คำว่า might อย่างเป็นทางการ

คำปรากฏร่วมที่ต้องจำได้แบบนี้ (memorized chunks) ก็นำไปสู่การรู้ในภาษาแม่ (grammar acquisition) นอกจากนี้ยังสามารถที่จะผลิตตัวอย่างจากตัวอย่างที่ให้ไป โดยที่ไม่ต้องอธิบายโครงสร้างที่เป็นทางการเลย หลังจากที่จำ It might take awhile แล้ว ผู้เรียนก็สามารถสร้างตัวอย่างต่างๆได้ เช่น It might take a long time, It might take a couple of weeks, It might take even longer ได้


แปลและเรียบเรียงจาก

Leo Selivan. Grammar vs lexis or grammar through lexis? http://www.teachingenglish.org.uk/article/grammar-vs-lexis-or-grammar-through-lexis?utmsource=facebook&utmmedium=social&utm_campaign=bc-teachingenglish

เขียน 27 Jul 2016 @ 18:41 ()


ความเห็น (0)