อนุทิน 147077 - ต้นโมกข์

ไวยากรณ์ กับ ระบบคำ หรือ ไวยากรณ์ผ่านระบบคำ? (Grammar vs lexis or grammar through lexis?) ตอนที่ 8

ไวยากรณ์หลังจากระบบคำ (grammar after lexis)

บทเรียนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาโดยมากแล้วจะสอน คำปรากฏร่วม (chunk) เช่น Good morning, How are you?, Where do you live?, อย่างไรก็ตาม ยิ่งผู้เรียนยิ่งแก่ ความจำก็จะน้อยลง พวกเขาเปิดรับแต่การคิดวิเคราะห์ (analytic thinking) และมีแนวโน้มที่จะแยกภาษาออกเป็นส่วนๆ สื่อการสอน (teaching material) ที่แยกระหว่างไวยากรณ์กับคำศัพท์ก็ไม่ได้ช่วยอะไรทั้งสิ้น

แล้วเราจะมีวิธีอะไรที่ช่วยให้ผู้เรียนสร้างระบบไวยากรณ์ (grammar system) ในขณะเดียวกันจะช่วยให้พวกเขาเรียนรู้กฎที่ไม่ปรากฏตัวนั้นด้วย (unlearnable rules)? ขอพูดอีกครั้งหนึ่ง กุญแจที่จะเริ่มภาษา โดยการให้เห็นตัวอย่างต่างๆที่ใช้จริงๆ (in use) และนำเสนอเป็นคำปรากฏร่วม (chunk) โดยไม่ต้องเสียเวลาในการวิเคราะห์โครงสร้างให้มากในตอนต้นของการเรียน

แปลและเรียบเรียงจาก

Leo Selivan. Grammar vs lexis or grammar through lexis? http://www.teachingenglish.org.uk/article/grammar-vs-lexis-or-grammar-through-lexis?utmsource=facebook&utmmedium=social&utm_campaign=bc-teachingenglish

เขียน 26 Jul 2016 @ 18:35 ()


ความเห็น (0)