อนุทิน 147073 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การศึกษานี้ชี้ให้เห็นชัดว่าการบริโภคโซเดียมทั้งมากไปและน้อยไปมีผลเพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจและการเสียชีวิต โดยใช้เกณฑ์เฉลี่ย 3-6 กรัมต่อวันเป็นมาตรฐาน พบว่ากลุ่มที่บริโภคน้อยคือน้อยกว่า 3 กรัมต่อวันมีโอกาสเสี่ยงสูงกว่าไม่ว่าความดันโลหิตจะเป็นอย่างไร แต่ถ้าในคนที่มีความดันโลหิตสูงนั้นหากบริโภคมาก คือเกิน 6 กรัมต่อวันถึงจะเพิ่มโอกาสเสี่ยง

เพราะฉะนั้นในคนปกติทั่วไป ก็ควรระวังไม่ให้กินน้อยเกินไปถึงจะดี แต่ที่แน่ๆคือกินให้พอดีๆนี่แหละนะคะ ดีที่สุดไม่ว่าจะมีความดันโลหิตสูงหรือไม่ อ่านได้จาก Associations of urinary sodium excretion with cardiovascular events in individuals with and without hypertension: a pooled analysis of data from four studies. Lancet. Published online May 20, 2016. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(16)30467-6

เขียน 26 Jul 2016 @ 13:54 ()


ความเห็น (0)