อนุทิน 147068 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๗๑๕๗ |

"สัปดาห์แห่งการประชุม"

ศ ๒๒ - ส ๒๓ ก.ค.๕๙ ... KM Shopping Day ของมหาวิทยาลัย
ณ รร.อิมพีเรียล เชียงใหม่ รีสอร์ท แอนด์ สปอร์ตคลับ

จ ๒๕ ก.ค.๕๙ ... MOOC and Innovation for Future Learning
ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ ๒๖ ก.ค.๕๙ ... ช่วงเช้า ประชุมกรรมการบริหารสำนักหอสมุดของมหาวิทยาลัย
ณ วิทยาเขตศูนย์แม่ริม

ส่วนช่วงบ่าย แว่บไปการอบรม Flipped classroom with ClassStart ของ อ.จัน
ณ โรงแรม ดิ เอ็มเพลส

พ ๒๗ ก.ค.๕๙ ... ประชุมโครงการสวนพฤกษศาสตร์ในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯ
ณ โรงแรม อโรมา ท่าแพ

พฤ ๒๘ ก.ค.๕๙ ... ช่วงเช้า ประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ณ อาคาร ๒๓
ช่วงบ่าย ประชุมคณะกรรมการวิจัยชุดกิจกรรมวิชาชีพครูของคุรุสภา ณ ห้องประชุม สทป.

ศ ๒๙ ก.ค. ๕๙ ... ประชุมอาจารย์คณะครุศาสตร์ (ยังไม่ทราบสถานที่)

** จะมีอีกไหมเนี่ย **

เขียน 25 Jul 2016 @ 21:41 () แก้ไข 25 Jul 2016 @ 21:42, ()


ความเห็น (0)